: 46-86-03, 46-44-70
09-00 19- 00 ( ).
! ,  , . , ..,   .   . 09 19 .
, 19 , .
:
14     1 2 3 4 5 6 7 8    9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23    24 25 26 27 28 29 30 31
13      1 2 3 4 5 6 7        8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22        23 24 25 26 27 28 29
12      1 2 3 4 5 6 7        8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22         23 24 25 26 27 28 29
11      1 2 3 4 5 6 7        8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22         23 24 25 26 27 28 29
10       1 2 3 4 5 6 7       8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22         23 24 25 26 27 28 29
                                                                                      
  9       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15        16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
  8       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15          16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
  7       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15          16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
  6          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14           15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28   
   5          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14          15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
   4              1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13         14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
   3              1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13         14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
   2                  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12         13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
    1                  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12         13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
 
:
625003, ., . , 36
./: (3452) 28-30-81
 
-
46-76-05,  vasilij-pustylnikov@yandex.ru

 - . 46-83-31

  -     
.  46-76-79, ser5569@yandex.ru
 
-
. 46-83-31, sergei.perepiolkin@yandex.ru

    ,     -   
./ - (3452) 28-30-82, 8 9044 94-05-44, vera.torgovnik@mail.ru

 


" ", " ", .

   

 http://torgi.gov.ru/index.html

07.12.2019 10:00     
250 .
07.12.2019 12:00     .
200 - 500 .
07.12.2019 16:00     
250 .
08.12.2019 10:00     
300 .
08.12.2019 12:00     
300 .
08.12.2019 16:00     
300 .
  -  «» -
«»,